Agrega Testleri

AGREGA TESTLERİ / ANALİZLERİ
Aggregate Tests / Analysis

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis

                        

Standard
Standard

Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)

Numune Miktarı (kg)
Amount of Sample
(Number)

Süresi
(Gün)
Period
(Day)

Analiz Fiyatı, (KDV Hariç)
 Price, (Except KDV)

AKREDİTE ANALİZLER

1

Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji

TS EN 932-3 ve Ek A1

50 ≤

2

5

275

2 Aşınma Direncinin Tayini (Mikro-Deval) TS EN 1097-1 10 – 14 10 3 230

3

Dolgu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini – Piknometre Yöntemi

TS EN 1097-7

0,063

5

3

140

4

Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini

TS EN 1097-3 (Ek-A Hariç)

-63

50

3

115

5

Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su İçeriğinin Tayini

TS EN 1097-5

-4

10

5

115

6

Isıl Şoka Karşı Direncin Tayini

TS EN 1367-5

8 – 14

10

4

290

7

İnce Malzemenin Değerlendirilmesi – Kum Eşdeğeri Tayini (Ölçülü Silindir Yöntemi ile)

TS EN 933-8: 2012 + A1

0 – 2

2

3

170

8

İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini

TS EN 933-5 ve Ek A1

4 – 63

55

5

170

9

Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Los Angeles Deneyi) (500 devir)

TS EN 1097-2

10 – 14

30

5

115

9

Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Los Angeles Deneyi) (1000 devir)

TS EN 1097-2

10 – 14

30

5

170

10

Organik Madde Tayini

TS EN 1744-1

-4

2

3

115

11

Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini – Eleme Yöntemi

TS EN 933-1

-125

100

3

170

12

Tane Şekli Tayini – Şekil Endeksi

TS EN 933-4

4 – 63

55

5

115

13

Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi

TS EN 933-3

4 – 100

100

5

170

14

Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Belirlenmesi

TS EN 1097-6 Ek B

40 – 63

5

5

115

   15 İnce Malzemenin Değerlendirilmesi – Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 + A1 0 – 2 2 3 230
AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER
16 Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direnç-Nordik Deneyi TS EN 1097-9 11,2 – 16 5 5 290
17 Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini TS EN 1367-1 4 – 63 15 18 460
18 Kayaçların Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini TS 8543 40 – 60 gr 10 (adet) 3 200
19 Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Darbe Deneyi) (10 darbe) TS EN 1097-2 8 – 14 30 3 115
20
 
Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Darbe Deneyi) (20 darbe) TS EN 1097-2 8 – 14 30 3 170
    21 Lazer Tane Boyut Analizi  – 0 – 1   0,5  3 115
     Numune Hazırlama 105
  Raporlama 45
 

 

İndirim Şartları:

  • Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerine %40 indirim uygulanmaktadır. Bu indirimden faydalanmak isteyenler, akademik personel / öğrenci kimlik fotokopilerini analiz talep formu ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.