Laboratuvarımızın akreditasyon gereği uymakla yükümlü olduğu TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gereğince,

  • Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihlal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına izin verilmeyeceğini
  • Tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını ve müşterinin yazılı izni olmadan hiçbir bilginin üçüncü şahıslara verilmeyeceğini
  • Verilen hizmetlerde hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa iltimas yapılmayacağını ve herkese eşit davranılacağını
  • Personelimizden veya müşterilerimizden gelen taleplerin önyargısız ve tarafsız olarak değerlendirileceğini
  • Hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verebilecek tüm riskleri önleyici tedbirlerin alınacağını

 

beyan ve taahhüt ederim.

 

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞİŞ

DAL Koordinatörü