Yönetimin Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

Laboratuvarımızın akreditasyon gereği uymakla yükümlü olduğu TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gereğince,

  • Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihlal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına izin verilmeyeceğini
  • Tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını ve müşterinin yazılı izni olmadan hiçbir bilginin üçüncü şahıslara verilmeyeceğini
  • Verilen hizmetlerde hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa iltimas yapılmayacağını ve herkese eşit davranılacağını
  • Personelimizden veya müşterilerimizden gelen taleplerin önyargısız ve tarafsız olarak değerlendirileceğini
  • Hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verebilecek tüm riskleri önleyici tedbirlerin alınacağını

 

beyan ve taahhüt ederim.

 

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞİŞ

DAL Üst Yöneticisi

 

 

09 Mayıs 2019, Perşembe 127 kez görüntülendi