DOĞALTAŞ TESTLERİ / ANALİZLERİ

Natural Stone Tests / Analysis

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis
Standardı
Standard
Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)
Numune Miktarı (Adet)
Amount of Sample
(Number)
En az Hizmet Süresi
(İş günü)

Minimum Work Time
(Work Day)
Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)

AKREDİTE ANALİZLER

1 Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (Kuru zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Dry Conditions) TS EN 14231 200x100x20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 945
Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (ıslak zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Wet Conditions) TS EN 14231 200x100x20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 945
2 Ses hızı ilerlemesinin tayini Determination of sound speed propagation TS EN 14579 300x75x50 6 5 1015
3 Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
Determination of water absorption coefficient by capillarity
TS EN 1925 50x50x50 6 10 700
4 Tek eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of uniaxial compressive strength
TS EN 1926 50x50x50 15 5 940
5 Gaz Piknometresi Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini
Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer
ASTM D-5550-14 50x50x50 6 5 495
6 Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini
Determination of real density and apparent density and of total and open porosity
TS EN 1936 50x50x50 6 10 1150
7 Atmosfer basıncında su emme tayini Determination of water absorption at atmospheric pressure TS EN 13755 50x50x50 6 10 555
8 Tuz kristallenmesine direncin tayini Determination of resistance to salt crystallization TS EN 12370 40x40x40 6 25 3105
9  

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 1926
50x50x50 10 13 2050
14 döngü/cycleys 13 2050
48 döngü/cycleys 28 3235
56 döngü/cycleys 34 3390
84 döngü/cycleys 48 4030
140 döngü/cycleys 76 5400
168 döngü/cycleys 90 6055
10  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (3 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 12372
300x50x50 15 13 2160
14 döngü/cycleys 13 2160
48 döngü/cycleys 28 3280
56 döngü/cycleys 34 3435
84 döngü/cycleys 48 3415
140 döngü/cycleys 76 5485
168 döngü/cycleys 90 6165
11  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (4 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161
300x50x50 15 13 2160
14 döngü/cycleys 13 2160
48 döngü/cycleys 28 3265
56 döngü/cycleys 34 2290
84 döngü/cycleys 48 4165
140 döngü/cycleys 76 5485
168 döngü/cycleys 90 6165
12 Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
Determination of flexural strength under constant moment
TS EN 13161 300×50 x50 15 5 990
13 Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
Determination of flexural strength under concentrated load
TS EN 12372 300x50x50 15 5 990
14 Petrografik tanımlama

Petrographic examination

TS EN 12407 200x200x50

(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)

6 5 1440
15 Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Determination of resistance to ageing by thermal shock
TS EN 14066 Madde 8.1 Madde 8.2 300x50x50 35 35 5010
16 Aşınma direnci tayini
Determination of abrasion resistance
TS EN 14157 100x70x20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 1150
17 XRF cihazıyla kimyasal analiz
Chemical analysis by XRF
TS EN 15309 Öğütülmüş en az  100gr veya parça halde en az  500 gr 5 1200
18 Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of breaking load at dowel hole
TS EN 13364 200x200x30 veya
300x300x70
5 10 1440
19 Doğaltaş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini Determination of geometric charecteristics on units TS EN 13373 200x200x20 veya
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 985
20 Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi
Determinartion of water vapour transmission properties
TS EN 12572 160x160x10 5 15 1570
21 Kopma enerjisinin tayini
Determination of rupture energy
TS EN 14158 200x200x30 6 5 1005
22  Özgül Ağırlık ve Kütlece Su Emme Tayini
Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone
ASTM C97M-18 50x50x50 10 21 3150
23 Bükülme Dayanımının Tayini
Modulus of Rupture of Dimension Stone
ASTM C99M-18 200x100x60 10 15 2680
24 Basınç Dayanımı Tayini
Compressive Strength of Dimension Stone
ASTM C170M-17 50x50x50 10 15 2680
25 Eğilme Dayanımı Tayini
Flexural Strength of Dimension Stone
ASTM C880M-18 350x100x30 10 15 2680
26 Aşınma Direnci Tayini
Determination of Abrasion Resistance
ASTM C241 50x50x25 6 15 2520
27 Pandül İle Kayma Direnci Tayini              Determination of Slip Resistance with Pendulum (Dry Conditions) ASTM E 303-03 200x100x20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 15 1735

AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER

28 Knoop sertliğinin tayini Determination of Knoop hardness TS EN 14205 100x70x10
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 1690
29 Nemli ortamda SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity
TS EN 13919 120x60x10 7 25 3390
30 Nokta yükleme tayini
Point load
TS 699 (Madde 6.38) Çap/Diameter: 54 mm
Boy/Height: 75 mm
6 5 1015
31 Kaynar suda su emme tayini

Determination of water absorption in boiling water

TS 699 (Madde 6.3) 50x50x50 6 5 940
32 Doğaltaşlar – İsimlendirme kriterleri*
Natural stone – denomination criteria
TS EN 12440 5 985
33 Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by salt mist
TS EN 14147 50x50x50 6 35 3105
34 Mohs sertlik tayini TS 6809-1:2012 100x70x10 6 5 1690
35 Böhme aşındırma direncinin tayini TS EN 14157 50x50x50 6 10 1150
36 Shore sertlik tayini
Shore Hardness
200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 1015
37  

Pürüzlülük Tayini
Determination of Roughness

EN ISO 1302 200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 675
38  

Parlaklık Tayini
Determination of Brightness

ASTM D523:2014 200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Cilalı Olmalı/Polished Plate)
6 5 675
39 Schmidt sertlik tayini
Schmidt hardness
ASTM D5873-14 250x200x150 3 5 1015
40 Beyazlık ve Renk Tayini                            Determination of color and whiteness Plaka veya toz numune 5 5 315
41 İnce kesit hazırlama
Preperation of thin section
TS EN 12407 50x50x50 3 5 625
42 XRF – Eritiş hazırlama              XRF- Fusion preperation TS EN 15309 Öğütülmüş en az  100gr veya parça halde en az  500 gr 5 500
43 Kızdırma kaybı tayini
Determination of loss on ignition
TS EN 15309 100 gr 5 355
44 Numune hazırlama
Sample preperation
1 265
45 Tek sayfa özel rapor hazırlama
Preparation of one page of special report
1 600
46 Rapor yazma
Report
2 225
47 Sonuç Yorumlama (Her bir deney için)
Interpretation of results (For each experiment)
2 675
AKREDİTE  YAPAY TAŞ ANALİZLERİ
1 Görünür Yoğunluk ve Su Emme Tayini TS EN 14617 – 1 100x100x10   (Yüzey kimyasalı kullanılmamalı) 10 10 1390
2 Bükülme dayanımının tayini TS EN 14617 – 2 200x50x50 10 5 1185
3 Aşınma direnci tayini TS EN 14617 – 4 100x70x Ürün kalınlığı 10 5 1390
4 Donma ve Çözünme Direnci Tayini (25 döngü) TS EN 14617 – 5 200x50x50 10 18 3930
5 Termal Şok direncinin tayini TS EN 14617 – 6 200x50x50 20 30 6025
6 Darbeye direncinin tayini TS EN 14617 – 9 200x200x5-30 (Yüzey kimyasalı kullanılmamalı) 6 15 1215
7 Kimyasal Direncin Tayini TS EN 14617 – 10 200x200x20 5 10 3390
AKREDİTE OLMAYAN YAPAY TAŞ ANALİZLERİ
8 Sabitlenmeye (dübel ile) direncinin tayini TS EN 14617 – 8 200x200x30 5 15 1725 1725
9 Basınç dayanımının tayini TS EN 14617 – 15 50x50x50 10 5 1125 1125
10 Modüler karoların boyutlarının, geometrik özelliklerinin ve yüzey kalitesinin tayini TS EN 14617 – 16 Nihai ürün ölçülerinde 10 5 1185 1185

 

 

PAKET ANALİZLER

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis
Standardı
Standard
En az Hizmet Süresi
(İş günü)
Minimum Work Time
(Work Day)
Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)
CE BELGELENDİRME ANALİZLERİ
1 Doğaltaş Mamuller – Modüler Karolar – Gerekler TS EN 12057 40
2 Doğaltaş Mamuller – Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları – Gerekler TS EN 12058 40
3 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Kaplama Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1341 35
4 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Parke Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1342 35
5 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Bordür Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1343 35
6 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Taşlar Genel – Hem Dış Zeminlere Döşenen Doğal Kaplama, Hem Bordür Hemde Parke Taşlarını Kapsar TS EN 1341+1342+1343 35
7 ​Doğaltaşlar – Ham Bloklar – Özellikler TS EN 1467 10
8 ​Doğaltaşlar – İşlenmiş Plakalar – Özellikler TS EN 1468 10
9 Doğaltaş Mamulleri – Kaplamada Kullanılan Plâkalar – Özellikler TS EN 1469 40
10 CE Genel – Hem Kaplama Hemde Döşeme İçin Kullanılacak Doğal Yapı Taşlarını Kapsar TS EN 12057+12058+1469 40

DİĞER STANDARTLAR VE PAKET ANALİZLER

11 Mermer – Kalsiyum Karbonat Esaslı – Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan TS 10449 28
12 MAPEG  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
– Ön Arama
5
13 MAPEG  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
– İşletme
5
14 MAPEG  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
– İsimlendirme
10
15 MAPEG  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
– Genel
10
16 PAKET
– Tüm Doğaltaş Analizleri
(29 analiz)
40
17 Analiz Talep Formu
– (Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization) SASO 1027 (Madde 5.3 – 5.4)
10
18 Analiz Talep Formu
– (Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization)  SASO 1027 (Tüm Analizler)
10
19 Analiz Talep Formu
– Kimyasal Analiz
5