Doğaltaş Analizleri / Testleri

DOĞALTAŞ TESTLERİ / ANALİZLERİ

Natural Stone Tests / Analysis

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis
Standardı
Standard
Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)
Numune Miktarı (Adet)
Amount of Sample
(Number)
Süresi
(Gün)
Period
(Day)
Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)

AKREDİTE ANALİZLER

1 Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (Kuru zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Dry Conditions) TS EN 14231 200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 220
Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (ıslak zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Wet Conditions) TS EN 14231 200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 220
2 Ses hızı ilerlemesinin tayini Determination of sound speed propagation TS EN 14579 300x75x50 6 2 235
3 Knoop sertliğinin tayini Determination of Knoop hardness TS EN 14205 100x70x10
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 390
4 Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
Determination of water absorption coefficient by capillarity
TS EN 1925 50x50x50 6 5 165
5 Tek eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of uniaxial compressive strength
TS EN 1926 50x50x50 15 2 215
6 Gaz Piknometresi Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini
Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer
ASTM D-5550-06 50x50x50 6 2 115
7 Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini
Determination of real density and apparent density and of total and open porosity
TS EN 1936 50x50x50 6 8 270
8 Atmosfer basıncında su emme tayini Determination of water absorption at atmospheric pressure TS EN 13755 50x50x50 6 8 130
9 Tuz kristallenmesine direncin tayini Determination of resistance to salt crystallization TS EN 12370 40x40x40 6 25 560
10  

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 1926
50x50x50 10 11 475
14 döngü/cycleys 11 475
48 döngü/cycleys 26 750
56 döngü/cycleys 32 785
84 döngü/cycleys 46 935
140 döngü/cycleys 74 1.255
168 döngü/cycleys 88 1.405
11 Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
Determination of flexural strength under constant moment
TS EN 13161 300×50 x50 15 2 230
12 Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
Determination of flexural strength under concentrated load
TS EN 12372 300x50x50 15 2 230
13 Petrografik tanımlama

Petrographic examination

TS EN 12407 50x50x50 6 4 335
14 Nemli ortamda SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity
TS EN 13919 120x60x10 7 23 785
15 Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Determination of resistance to ageing by thermal shock
TS EN 14066 Madde 8.1 Madde 8.2 300x50x50 35 32 1.165
16 Aşınma direnci tayini
Determination of abrasion resistance
TS EN 14157 100x70x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 270
17 XRF cihazıyla kimyasal analiz
Chemical analysis by XRF
TS EN 15309 50x50x50 3
(100 gr)
2 215
18 Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of breaking load at dowel hole
TS EN 13364 200x200x30 veya
300x300x70
5 7 335
19 Doğaltaş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini Determination of geometric charecteristics on units TS EN 13373 200x200x20 veya
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 230
20 Doğaltaşlar – İsimlendirme kriterleri*
Natural stone – denomination criteria
TS EN 12440 2 230
21 Isıl çevrimlerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin tayini
Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles
TS EN 16140 200x200x20 veya (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate) 6 32 785
22 Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by salt mist
TS EN 14147 50x50x50 6 32 720
23 Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi
Determinartion of water vapour transmission properties
TS EN 12572 150x150x10 5 5 545
24 Üç eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of triaxial compressive strength
TS 699 (Madde 6.35) Çap (D)=47,54 veya/or 63, Yükseklik (h) = Dx2 5 5 565
25 Nokta yükleme tayini
Point load
TS 699 (Madde 6.38) Çap/Diameter: 54 mm
Boy/Height: 75 mm
6 2 235
26 Kopma enerjisinin tayini
Determination of rupture energy
TS EN 14158 200x200x30 6 2 235
27 Kaynar suda su emme tayini

Determination of water absorption in boiling water

TS 699 (Madde 6.3) 50x50x50 6 3 215

AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER

28 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık deneyi TS 699 (Madde 6.39)  (50 – 60gr) 10 3 220
29 Böhme aşındırma direncinin tayini TS EN 14157 50x50x50 6 3 270
30 Isıl İletkenlik Tayini 300x300x50 3 3 440
31  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (3 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 12372
50x50x50 7 11 500
14 döngü/cycleys 11 500
48 döngü/cycleys 26 760
56 döngü/cycleys 32 800
84 döngü/cycleys 46 965
140 döngü/cycleys 74 1.275
168 döngü/cycleys 88 1.430
32  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (4 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161
300x50x50 15 11 500
14 döngü/cycleys 11 500
48 döngü/cycleys 26 760
56 döngü/cycleys 32 800
84 döngü/cycleys 46 965
140 döngü/cycleys 74 1.275
168 döngü/cycleys 88 1.430
33  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13364
200x200x30 5 15 600
14 döngü/cycleys 15 600
48 döngü/cycleys 30 860
56 döngü/cycleys 36 910
84 döngü/cycleys 50 1.060
140 döngü/cycleys 78 1.370
168 döngü/cycleys 92 1.530
34  

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası termal şok tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 14066
200x200x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
7 33 925
14 döngü/cycleys 33 925
48 döngü/cycleys 48 1.190
56 döngü/cycleys 54 1.230
84 döngü/cycleys 68 1.395
140 döngü/cycleys 96 1.700
168 döngü/cycleys 110 1.860
35 Shore sertlik tayini
Shore Hardness
200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 235
36  

Pürüzlülük Tayini
Determination of Roughness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 160
37  

Parlaklık Tayini
Determination of Brightness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6 2 160
38 Schmidt sertlik tayini
Schmidt hardness
250x200x150 3 2 235
39 Beyazlık ve Renk Tayini                            Determination of color and whiteness Plaka veya toz numune 5 2 75
40 İnce kesit hazırlama
Preperation of thin section
50x50x50 3 2 140
41 Kızdırma kaybı tayini
Determination of loss on ignition
100 gr 2 80
Numune hazırlama
Sample preperation
1 55
Tek sayfa özel rapor hazırlama
Preparation of one page of special report
1 140
Rapor yazma
Report
1 55
Sonuç Yorumlama (Her bir deney için)
Interpretation of results (For each experiment)
2 160

 

 

PAKET ANALİZLER

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis
Standardı
Standard
Süresi
(Gün)
Period
(Day)
Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)
CE BELGELENDİRME ANALİZLERİ
1 Doğaltaş Mamuller – Modüler Karolar – Gerekler TS EN 12057 37 4510
2 Doğaltaş Mamuller – Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları – Gerekler TS EN 12058 37 4510
3 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Kaplama Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1341 32 2060
4 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Parke Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1342 32 2045
5 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Bordür Taşları – Gerekler ve Deney Yöntemleri TS EN 1343 32 2045
6 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Taşlar Genel – Hem Dış Zeminlere Döşenen Doğal Kaplama, Hem Bordür Hemde Parke Taşlarını Kapsar TS EN 1341+1342+1343 32 2960
7 ​Doğaltaşlar – Ham Bloklar – Özellikler TS EN 1467 8 1410
8 ​Doğaltaşlar – İşlenmiş Plakalar – Özellikler TS EN 1468 8 1410
9 Doğaltaş Mamulleri – Kaplamada Kullanılan Plâkalar – Özellikler TS EN 1469 37 4180
10 CE Genel – Hem Kaplama Hemde Döşeme İçin Kullanılacak Doğal Yapı Taşlarını Kapsar TS EN 12057+12058+1469 37 5255

DİĞER STANDARTLAR VE PAKET ANALİZLER

11 Mermer – Kalsiyum Karbonat Esaslı – Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan TS 10449 26 3240
12 MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü – Ön Arama 3 495
13 MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü – İşletme 4 1370
14 MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü – İsimlendirme 7 555
15 MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü – Genel 7 1815
16 PAKET – Tüm Doğaltaş Analizleri (29 analiz) 37 8850
17 Analiz Talep Formu – (Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization) SASO 1027 (Madde 5.3 – 5.4) 8 850
18 Analiz Talep Formu – (Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization)  SASO 1027 (Tüm Analizler) 8 1695
19 Analiz Talep Formu – Kimyasal Analiz 2 290