No No Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis
Standard
Standard
Boyut (mm)
Dimension (mm)
Miktar (kg)
Amount (kg)
Süre (Gün)
Period (Day)
Fiyat, TL **
Price, TL **
AKREDİTE ANALİZLER
1 Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji TS EN 932-3 ve Ek A1 50 ≤ 2 5 1945
2 Aşınma Direncinin Tayini (Mikro-Deval) TS EN 1097-1 10 – 14 10 5 1665
3 Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini TS EN 1097-3 (Ek-A Hariç) -63 50 5 855
4 Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su İçeriğinin Tayini TS EN 1097-5 -4 10 5 855
5 İnce Malzemenin Değerlendirilmesi – Kum Eşdeğeri Tayini (Ölçülü Silindir Yöntemi ile) TS EN 933-8: 2012 + A1 0 – 2 2 5 1270
6 Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Los Angeles Deneyi) (100 devir) TS EN 1097-2 10 – 14 30 5 855
Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Los Angeles Deneyi) (500 devir) TS EN 1097-2 10 – 14 30 5 855
Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (Los Angeles Deneyi) (1000 devir) TS EN 1097-2 31,5 – 50 30 5 1270
7 Organik Madde Tayini TS EN 1744-1 -4 2 5 855
8 Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini – Eleme Yöntemi TS EN 933-1 -125 100 5 1270
9 Tane Şekli Tayini – Şekil Endeksi TS EN 933-4 4 – 63 55 5 1270
10 Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi TS EN 933-3 4 – 100 100 5 1270
11 Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Belirlenmesi TS EN 1097-6 40 – 63 5 5 855
12 İnce Malzemenin Değerlendirilmesi – Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 + A1 0 – 2 2 5 1705
AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER
13 Dolgu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini – Piknometre Yöntemi TS EN 1097-7 0,063 5 5
14 Geri Kazanılmış İri Agrega Bileşenleri İçin Sınıflandırma Deneyleri TS EN 933 – 11 50 12 3000
15 Magnezyum Sülfat Deneyi TS EN 1367-2 14 – 10 5 15 3305
16 Numune Hazırlama* 750
17 Raporlama 2 305

*Numune boyutları firmalar tarafından hazırlanmaması durumunda her bir test için talep edilecek miktardır.

**Fiyatlar KDV hariçtir.

 

 

23 Kasım 2015, Pazartesi 7560 kez görüntülendi