Doğaltaş Testleri

DOĞALTAŞ TESTLERİ / ANALİZLERİ

Natural Stone Tests / Analysis

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis

Standardı
Standard

Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)

Numune Miktarı (Adet)
Amount of Sample
(Number)

Süresi
(Gün)
Period
(Day)

Fiyat, (KDV hariç)
 Price, (except KDV)

AKREDİTE ANALİZLER

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (Kuru zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Dry Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

175

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (ıslak zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Wet Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

175

Ses hızı ilerlemesinin tayini Determination of sound speed propagation

TS EN 14579

300x75x50

6

2

190

Knoop sertliğinin tayini Determination of Knoop hardness

TS EN 14205

100x70x10
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

315

Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
Determination of water absorption coefficient by capillarity

TS EN 1925

50x50x50

6

5

130

Tek eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of uniaxial compressive strength

TS EN 1926

50x50x50

10

2

170

Gaz Piknometresi Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini
Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer

ASTM D-5550-06

50x50x50

6

2

90

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini
Determination of real density and apparent density and of total and open porosity

TS EN 1936

50x50x50

6

8

220

Atmosfer basıncında su emme tayini Determination of water absorption at atmospheric pressure

TS EN 13755

50x50x50

6

8

105

Tuz kristallenmesine direncin tayini Determination of resistance to salt crystallization

TS EN 12370

40x40x40

6

25

315

 

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 1926

50x50x50

10

11
385
14 döngü/cycleys

11

385
48 döngü/cycleys

26

605

56 döngü/cycleys
32
635
84 döngü/cycleys
46
760
140 döngü/cycleys
74
1.015
168 döngü/cycleys
88
1.140

Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
Determination of flexural strength under constant moment

TS EN 13161

300×50 x50

15

2

185

Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
Determination of flexural strength under concentrated load

TS EN 12372

300x50x50

15

2

185

Petrografik tanımlama

Petrographic examination

TS EN 12407

50x50x50

6

4

270

Nemli ortamda SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity

TS EN 13919

120x60x10

7

23

630

Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Determination of resistance to ageing by thermal shock

TS EN 14066 Madde 8.1 Madde 8.2

300x50x50

15

32

945

Aşınma direnci tayini
Determination of abrasion resistance

TS EN 1341
Ek C

100x70x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

220

XRF cihazıyla kimyasal analiz
Chemical analysis by XRF

TS EN 15309

50x50x50

3
(100 gr)

2

170

Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of breaking load at dowel hole
TS EN 13364
200x200x30 veya
300x300x70
5
7
270

Doğaltaş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini Determination of geometric charecteristics on units

TS EN 13373
200x200x20 veya
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6
2
185
Doğaltaşlar – İsimlendirme kriterleri*
Natural stone – denomination criteria

TS EN 12440

2
185
Isıl çevrimlerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin tayini
Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles
TS EN 16140 200x200x20 veya (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate) 6 32 630
Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by salt mist
TS EN 14147 50x50x50 6 32 580
Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi
Determinartion of water vapour transmission properties
TS EN 12572 150x150x10 5 5 440
Üç eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of triaxial compressive strength
TS 699 (Madde 6.35) Çap (D)=47,54 veya/or 63, Yükseklik (h) = Dx2 5 5 460
Nokta yükleme tayini
Point load
TS 699 (Madde 6.38) Çap/Diameter: 54 mm
Boy/Height: 75 mm
6 2 190
Kopma enerjisinin tayini
Determination of rupture energy
TS EN 14158 200x200x20 6 2 190
Kaynar Suda Su Emme Tayini                Determination of water absorption in boiling water TS 699 (Madde 6.3) 50x50x50 6 3 175
AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER
Suda dağılmaya karşı dayanıklılık deneyi TS 699 (Madde 6.39)  (50 – 60gr) 10 3 200
Isıl İletkenlik Tayini 300x300x50 3 3 400

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (3 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys
TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 12372
50x50x50
7
11
405
14 döngü/cycleys
11
405
48 döngü/cycleys
26
620
56 döngü/cycleys
32
650
84 döngü/cycleys
46
780
140 döngü/cycleys
74
1.035
168 döngü/cycleys
88
1.160

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (4 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys
TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161
300x50x50
15
11
405
14 döngü/cycleys
11
405
48 döngü/cycleys
26
620
56 döngü/cycleys
32
650
84 döngü/cycleys
46
780
140 döngü/cycleys
74
1.035
168 döngü/cycleys
88
1.160

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys
TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161
200x200x30
5
15
485
14 döngü/cycleys
15
485
48 döngü/cycleys
30
700
56 döngü/cycleys
36
735
84 döngü/cycleys
50
860
140 döngü/cycleys
78
1.115
168 döngü/cycleys
92
1.240

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası termal şok tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys
TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 14066
200x200x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
7
33
750
14 döngü/cycleys
33
750
48 döngü/cycleys
48
960
56 döngü/cycleys
54
1.000
84 döngü/cycleys
68
1.130
140 döngü/cycleys
96
1.380
168 döngü/cycleys
110
1.510

Shore sertlik tayini
Shore Hardness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)
6
2
190

 

Pürüzlülük Tayini
Determination of Roughness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

125

 

Parlaklık Tayini
Determination of Brightness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

125

Schmidt sertlik tayini
Schmidt hardness

250x200x150

3

2

190

Beyazlık ve Renk Tayini                            Determination of color and whiteness

Plaka veya toz numune 5 2 60
İnce kesit hazırlama
Preperation of thin section
50x50x50
3

2

115

Kızdırma kaybı tayini
Determination of loss on ignition

100 gr
2
65

Numune hazırlama
Sample preperation

1

45

Tek sayfa özel rapor hazırlama
Preparation of one page of special report

1

125

Rapor yazma
Report

 

1

45

Sonuç Yorumlama (Her bir deney için)
Interpretation of results (For each experiment)

2

125

* Tanımlamanın yapılabilmesi için numunelerin Mineralojik-Petrografik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
 

İndirim Şartları:

  1. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine %50 indirim uygulanmaktadır.
  2. Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerine %40 indirim uygulanmaktadır. Bu indirimden faydalanmak isteyenler akademik/öğrenci kimlik fotokopilerini analiz talep formu ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.