Doğaltaş Testleri

DOĞALTAŞ TESTLERİ / ANALİZLERİ

Natural Stone Tests / Analysis

Sıra No

No

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis

Standardı
Standard

Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)

Numune Miktarı (Adet)
Amount of Sample
(Number)

Süresi
(Gün)
Period
(Day)

Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)

AKREDİTE ANALİZLER

1

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (Kuru zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Dry Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

195

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (ıslak zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Wet Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

195

2

Ses hızı ilerlemesinin tayini Determination of sound speed propagation

TS EN 14579

300x75x50

6

2

210

3

Knoop sertliğinin tayini Determination of Knoop hardness

TS EN 14205

100x70x10
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

350

4

Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
Determination of water absorption coefficient by capillarity

TS EN 1925

50x50x50

6

5

145

5

Tek eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of uniaxial compressive strength

TS EN 1926

50x50x50

15

2

190

6

Gaz Piknometresi Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini
Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer

ASTM D-5550-06

50x50x50

6

2

100

7

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini
Determination of real density and apparent density and of total and open porosity

TS EN 1936

50x50x50

6

8

240

8

Atmosfer basıncında su emme tayini Determination of water absorption at atmospheric pressure

TS EN 13755

50x50x50

6

8

115

9

Tuz kristallenmesine direncin tayini Determination of resistance to salt crystallization

TS EN 12370

40x40x40

6

25

630

10

 

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 1926

50x50x50

10

11

425

14 döngü/cycleys

11

425

48 döngü/cycleys

26

665

56 döngü/cycleys

32

700

84 döngü/cycleys

46

835

140 döngü/cycleys

74

1.120

168 döngü/cycleys

88

1.255

11

Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
Determination of flexural strength under constant moment

TS EN 13161

300×50 x50

15

2

205

12

Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
Determination of flexural strength under concentrated load

TS EN 12372

300x50x50

15

2

205

13

Petrografik tanımlama

Petrographic examination

TS EN 12407

50x50x50

6

4

300

14

Nemli ortamda SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity

TS EN 13919

120x60x10

7

23

700

15

Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Determination of resistance to ageing by thermal shock

TS EN 14066 Madde 8.1 Madde 8.2

300x50x50

15

32

1.040

16

Aşınma direnci tayini
Determination of abrasion resistance

TS EN 1341
Ek C

100x70x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

240

17

XRF cihazıyla kimyasal analiz
Chemical analysis by XRF

TS EN 15309

50x50x50

3
(100 gr)

2

190

18

Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of breaking load at dowel hole

TS EN 13364

200x200x30 veya
300x300x70

5

7

300

19

Doğaltaş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini Determination of geometric charecteristics on units

TS EN 13373

200x200x20 veya
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

205

20

Doğaltaşlar – İsimlendirme kriterleri*
Natural stone – denomination criteria

TS EN 12440

2

205

21

Isıl çevrimlerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin tayini
Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles

TS EN 16140

200x200x20 veya (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

32

700

22

Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by salt mist

TS EN 14147

50x50x50

6

32

640

23

Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi
Determinartion of water vapour transmission properties

TS EN 12572

150x150x10

5

5

485

24

Üç eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of triaxial compressive strength

TS 699 (Madde 6.35)

Çap (D)=47,54 veya/or 63, Yükseklik (h) = Dx2

5

5

505

25

Nokta yükleme tayini
Point load

TS 699 (Madde 6.38)

Çap/Diameter: 54 mm
Boy/Height: 75 mm

6

2

210

26

Kopma enerjisinin tayini
Determination of rupture energy

TS EN 14158

200x200x30

6

2

210

27

Kaynar suda su emme tayini

Determination of water absorption in boiling water

TS 699 (Madde 6.3)

50x50x50

6

3

195

AKREDİTE OLMAYAN ANALİZLER

28

Suda dağılmaya karşı dayanıklılık deneyi

TS 699 (Madde 6.39)

 (50 – 60gr)

10

3

220

29

Böhme aşındırma direncinin tayini

TS EN 14157

50x50x50

6

3

220

30

Isıl İletkenlik Tayini

300x300x50

3

3

440

31

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (3 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 12372

50x50x50

7

11

445

14 döngü/cycleys

11

445

48 döngü/cycleys

26

680

56 döngü/cycleys

32

715

84 döngü/cycleys

46

860

140 döngü/cycleys

74

1.140

168 döngü/cycleys

88

1.275

32

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası eğilme dayanımı (4 nokta)
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161

300x50x50

15

11

445

14 döngü/cycleys

11

445

48 döngü/cycleys

26

680

56 döngü/cycleys

32

715

84 döngü/cycleys

46

860

140 döngü/cycleys

74

1.140

168 döngü/cycleys

88

1.275

33

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 13161

200x200x30

5

15

535

14 döngü/cycleys

15

535

48 döngü/cycleys

30

770

56 döngü/cycleys

36

810

84 döngü/cycleys

50

945

140 döngü/cycleys

78

1.225

168 döngü/cycleys

92

1.365

34

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası termal şok tayini
Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 14066

200x200x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

7

33

825

14 döngü/cycleys

33

825

48 döngü/cycleys

48

1.060

56 döngü/cycleys

54

1.100

84 döngü/cycleys

68

1.245

140 döngü/cycleys

96

1.520

168 döngü/cycleys

110

1.660

35

Shore sertlik tayini
Shore Hardness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

210

36

 

Pürüzlülük Tayini
Determination of Roughness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

140

37

 

Parlaklık Tayini
Determination of Brightness

200 x 200 x 20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

140

38

Schmidt sertlik tayini
Schmidt hardness

250x200x150

3

2

210

39

Beyazlık ve Renk Tayini                            Determination of color and whiteness

Plaka veya toz numune

5

2

65

40

İnce kesit hazırlama
Preperation of thin section

50x50x50

3

2

130

41

Kızdırma kaybı tayini
Determination of loss on ignition

100 gr

2

75

Numune hazırlama
Sample preperation

1

50

Tek sayfa özel rapor hazırlama
Preparation of one page of special report

1

140

Rapor yazma
Report

1

50

Sonuç Yorumlama (Her bir deney için)
Interpretation of results (For each experiment)

2

140

* Tanımlamanın yapılabilmesi için numunelerin TS EN 12407’ye göre  Petrografik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

İndirim Şartları:

  1. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine %50 indirim uygulanmaktadır.
  2. Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerine %40 indirim uygulanmaktadır. Bu indirimden faydalanmak isteyenler akademik/öğrenci kimlik fotokopilerini analiz talep formu ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.