OTOMATİK YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI

 • Cihaz, katı ve toz haldeki numunelerin yoğunluklarını ölçmeye elverişlidir.

 • Cihazın gaz yer değişimi prensibine bağlı olarak ölçüm yapan gaz piknometre sistemi mevcuttur.

 • Cihaz, farmasötik dolgu ve aktif maddelerle, kaplamalarda, pigmentlerde, yakma ürünlerinde, döküm ve sinterleme ürünlerinde, inorganik katılarda, plastik filmlerde, sulu çamurlarda, organik kimyasallarda, polimerlerde ve diğer örneklerde ölçüm yapmaya elverişlidir.

 • Cihazın tekrarlanabilirliği, tüm aralıktaki hacmin ±%0,02'si dahilindedir.

 • Cihazın hacim ölçümü, en fazla 0,0001 cc hassasiyetindedir.

 • Cihazın ölçüm doğruluğu ±%0,03 ve örnek hacminin %0,03'ü dahilindedir.

 • Cihazın üzerinde, numune ağırlığının otomatik olarak alınmasına olanak veren bir seri port vardır. Bu portla istendiğinde laboratuvarda bulunan mevcut teraziye bağlantı yapılabilmektedir.

 • Cihaz 100-135 cm3 örnek kabı hacmine sahiptir ve farklı hacimlerdeki örneklerinde yerleştirilebileceği adaptör parçalarda (10, 35 ve 50 cc) mevcuttur.

 • Dönüştürücü sıfırlaması, kalibrasyon ve operasyon dahili bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir.

 • Cihaz kullanıcı tarafından belirlenen tolerans limitlerinde veri alınması için ototmatik tekrarlı deneylerin programlanmasına imkan vermektedir.

 • Analiz öncesi temizleme sayısı kullanıcı tarafından programlanabilmektedir.

 • Cihaz çıktı almak için USB yazıcıya direk bağlanabilmektedir.

 • Cihazda analiz gazı olarak yüksek saflıkta (%99,999) helyum gazı kullanılmaktadır. Ayrıca azot ve diğer gazlarda özel uygulamalar için kullanılabilmektedir.

 • Cihaz hassas olarak kalibre edilmiş referans materyallerine (NIST 821/25B 592-97 test edilmiş hacim küreleri) sahiptir.

 • Cihaz, %20-80 bağıl nem ve 15-35°C sıcaklık aralıklarında çalışmaktadır.

 

yogunlukmain

 

yogunluksogutma

25 Kasım 2015, Çarşamba 459 kez görüntülendi