AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL) 2015 YILI TÜRKAK DENETİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarımız (DAL), 2015 yılının Aralık ayında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, her sene rutin olarak gerçekleştirilen denetimden ve Nisan ayı sonunda yapılan takip denetiminden başarıyla geçerek kapsam genişletme başvuruları sonuçlanmıştır. DAL’da akreditasyon sözleşmesi gereği TS EN ISO/EC 17025 (Deney ve Kalibrayon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar) standardı şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarlarımızda yapılan testlerin/analizlerin teknik altyapısının, güvenirliliğinin ve izlenebilirliğinin uygunluğu TÜRKAK tarafından yılda bir rutin ve dört yılda bir de genel (reakreditasyon) denetimine tabi tutulmaktadır. Ülkemizdeki Üniversiteler arasında akreditasyon sertifikasına sahip tek doğaltaş analiz laboratuvarı olan DAL, 2008 yılında kurulmuş ve ilk kez 2010 yılında akreditasyon sertifikası almıştı.

02 Mayıs 2016, Pazartesi 208 kez görüntülendi