Karşılaştırma Test Hizmetlerimiz (TS EN ISO 17043)

Proficiency Testing List

Test / Analiz Adı
Name of Test / Analysis

Standardı
Standard

Numune Boyutu (mm)
Sample Dimension
(mm)

Numune Miktarı (Adet)
Amount of Sample
(Number)

Süresi
(Gün)
Period
(Day)

Fiyat, ₺ (KDV hariç)
 Price, (except KDV)

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (Kuru zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Dry Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

390

Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (ıslak zeminde) Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester (Wet Conditions)

TS EN 14231

200x100x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

390

Ses hızı ilerlemesinin tayini Determination of sound speed propagation

TS EN 14579

300x75x50

6

2

420

Knoop sertliğinin tayini Determination of Knoop hardness

TS EN 14205

100x70x10
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

700

Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
Determination of water absorption coefficient by capillarity

TS EN 1925

50x50x50

6

5

290

Tek eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of uniaxial compressive strength

TS EN 1926

50x50x50

10

2

380

Gaz Piknometresi Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini
Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer

ASTM D-5550-06

50x50x50

6

2

200

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini
Determination of real density and apparent density and of total and open porosity

TS EN 1936

50x50x50

6

8

480

Atmosfer basıncında su emme tayini Determination of water absorption at atmospheric pressure

TS EN 13755

50x50x50

6

8

230

Tuz kristallenmesine direncin tayini Determination of resistance to salt crystallization

TS EN 12370

40x40x40

6

25

630

 

 

Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı Determination of frost resistance

12 döngü/cycleys

TS EN 12371
(Madde/Article7.3.1.1.
Madde/Article7.3.1.2)
&
TS EN 1926

50x50x50

10

11

850

14 döngü/cycleys

11

850

48 döngü/cycleys

26

1330

56 döngü/cycleys

32

1400

84 döngü/cycleys

46

1670

140 döngü/cycleys

74

2.240

168 döngü/cycleys

88

2.510

Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
Determination of flexural strength under constant moment

TS EN 13161

300×50 x50

15

2

410

Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
Determination of flexural strength under concentrated load

TS EN 12372

300x50x50

15

2

410

Petrografik tanımlama

Petrographic examination

TS EN 12407

50x50x50

6

4

600

Nemli ortamda SO2 yıpratmasına karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity

TS EN 13919

120x60x10

7

23

1.400

Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Determination of resistance to ageing by thermal shock

TS EN 14066 Madde 8.1 Madde 8.2

300x50x50

15

32

1.890

Aşınma direnci tayini
Determination of abrasion resistance

TS EN 1341
Ek C

100x70x20
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

480

XRF cihazıyla kimyasal analiz
Chemical analysis by XRF

TS EN 15309

50x50x50

3
(100 gr)

2

340

Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
Determination of breaking load at dowel hole

TS EN 13364

200x200x30 veya
300x300x70

5

7

600

Doğaltaş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini Determination of geometric charecteristics on units

TS EN 13373

200x200x20 veya
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

2

410

Doğaltaşlar – İsimlendirme kriterleri
Natural stone – denomination criteria

TS EN 12440

2

410

Isıl çevrimlerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin tayini
Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles

TS EN 16140

200x200x20 veya (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı/Polished Plate)

6

32

1.400

Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
Determination of resistance to ageing by salt mist

TS EN 14147

50x50x50

6

32

1.280

Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi
Determinartion of water vapour transmission properties

TS EN 12572

150x150x10

5

5

970

Üç eksenli basınç dayanımı tayini
Determination of triaxial compressive strength

TS 699 (Madde 6.35)

Çap (D)=47,54 veya/or 63, Yükseklik (h) = Dx2

5

5

1.010

Nokta yükleme tayini
Point load

TS 699 (Madde 6.38)

Çap/Diameter: 54 mm
Boy/Height: 75 mm

6

2

420